פגיעת הדף

פיצוץ יכול לנבוע מריאקציה כימית מהירה מאוד, שבמהלכה נפח קטן יחסית של חומר (גז, מוצק או מוצק-למחצה) הופך לגז ושואף לתפוס נפח גדול יותר ממצבו הקודם. אם אין כל הפרעה, החומר מקבל צורה כדורית והלחץ שבמרכזו הולך וגדל (לעומת הלחץ האטמוספירי). בהיקף של המבנה הכדורי הזה נמצאת מעטפת של אוויר דחוס הפועלת כגל לחץ. עם התרחקות גל הלחץ ממקור הפיצוץ, עוצמתו קטנה בחזקה השלישית לריבוע המרחק. הלחץ שנוצר עלול להגיע אף לכמה אטמוספירות והוא מתפתח במהירות אדירה. בשלב הבא האוויר חוזר למצבו הקודם, ובתוך פרק זמן קצר נוצר לחץ שלילי, ואקום, העלול "לשאוב" את כל העומד בדרכו.שקית הנייר הנדחסת - במנגנון דומה פועל גל ההדף על הריאה

שלושה שלבים ניכרים בנזקי ההדף: בשלב הראשון ההשפעה הישירה של גל הלחץ על הגוף. מובן שאיברים חלולים שיש בהם גז יגיבו לפי חוקי הגזים. לפיכך נפחם ישתנה, והתוצאה תהיה קרעים באיברים - כמו הרס בועיות הריאה. עור התוף נקרע בשל שינויים חדים בלחץ האוויר ולכן בדיקת שלמות עור התוף חשובה ביותר. בשלב השני ייגרם נזק מחפצים מועפים. בשלב השלישי הנפגע עצמו נעשה למעין "קליע". הוא מועף באוויר ומוטח בקרקע. בכל מקרה של פגיעת הדף יש לחשוד בפגיעה קשה בריאות, גם אם אין סימנים חיצוניים; וכמובן הרופא יבצע בדיקה של עור התוף בשתי אוזניו של הנפגע.

אם הנפגע היה בחלל סגור או במים - נזק ההדף גדול יותר.


תוכן עניינים