החייאת יחיד

קשה ביותר לבצע החייאה ללא עזרה. לכן תפקידו של מי שהחל לבדו בתפקיד החשוב של הצלת חיי אדם לקרוא לעזרה - הקריאה לעזרה היא חלק חשוב מהפעולה. קשה להתמיד בעיסוי לב ובהנשמה כאשר המחייה לבדו אל מול החולה. לכן בכל מדינה מתוקנת מופעלת מערכת אזעקה המאפשרת, למשל, ללא תשלום לחייג את מספר החירום מטלפון ציבורי או מטלפון נייד.

 1. אבחנו שהחולה אכן אינו מגיב (טפחו קלות על שכמו או טלטלו אותו וקראו בשמו בקול), והפעילו את מערכת שירותי החירום.

 2. דרכי האוויר: הניחו את החולה בתנוחה הנכונה, ופתחו את דרכי האוויר שלו בשיטת הטיית מצח-סנטר.

 3. נשימה: אבחנו שהחולה אינו נושם. אם הוא נושם בוודאות ואין חשש לפגיעה חבלתית כלשהי, השכיבו אותו אפרקדן ושמרו על דרכי האוויר שלו פתוחות. אם החולה (מבוגר) אינו מגיב ואינו נושם, הנשימו אותו שתי הנשמות פתיחה. אם אי אפשר להנשימו, תקנו את קיבוע הראש ונסו להנשים שנית. אם עדיין אי אפשר להנשימו, סלקו גופים זרים מדרכי האוויר לפי הסדר המקובל. אם יש דופק והחולה אינו מגיב ואינו נושם, יש להנשימו כל 5-6 שניות בלא לעסות את לבו. אם החולה חזר לנשום, ונשימתו תקינה ויש דופק, יש לשמור על דרכי אוויר פתוחות.

 4. מחזור הדם: אבחנו שאין דופק. אם יש דופק והחולה אינו מגיב, המשיכו להנשים בקצב של 10 עד 12 הנשמות לדקה במידת הצורך. אם יש נשימה והיא תקינה, השכיבו את החולה אפרקדן.אםאין דופק, התחילו בעיסוי לב:

  • הניחו את הידיים במקום הנכון.

  • עסו 15 עיסויים בקצב של 80 עד 100 עיסויים בדקה. ספרו "ואחת, ושתיים, ושלוש, וארבע, וחמש, ושש, ושבע, ושמונה, ותשע, ועשר, ואחת-עשרה, ושתים-עשרה, ושלוש-עשרה, וארבע-עשרה וחמש-עשרה", או נקטו כל שיטה אחרת שתסייע לכם לשמור על קצב נכון.

  • פתחו את דרכי האוויר והנשימו שתי הנשמות פתיחה איטיות (1.5 עד 2 שניות כל אחת). הניחו את ידיכם כראוי על עצם החזה של החולה והתחילו לעסות 15 עיסויים נוספים בקצב של 80 עד 100 עיסויים בדקה.

  • בצעו ארבעה סבבים מלאים של 15 עיסויים ושתי הנשמות.

 5. העריכו שוב את מצב החולה: לאחר ארבעה סבבים של עיסויים והנשמות (יחס 2:15) בדקו את הדופק בעורק התרדמה (במשך 3-5 שניות). אם אין דופק, המשיכו בהחייאה מלאה. אם יש דופק, בדקו אם החולה נושם. אם הוא נושם, נטרו את הנשימה ואת הדופק ברציפות. אם הוא אינו נושם, הנשימו אותו בקצב של 10 עד 12 הנשמות בדקה ונטרו את הדופק ברציפות.

אם ההחייאה נמשכת, יש לבדוק כל כמה דקות אם חזרו הדופק והנשימה העצמוניים. אין להפסיק את ההחייאה אלא בהוראת רופא.1. התחילו בוידוא מצב ההכרה


2. הנפגע שרוי בחוסר הכרה:
הטו את ראשו ופיתחו את דרכי האוויר3. הטיית הראש


4. ודאו שהנשימה תקינה5. אין נשימה: שתי נשיפות פתיחה


6. מיקום הדופק בצוואר7. מישוש הדופק בעורק התרדמה


8. אין דופק: מיצאו את נקודת העיסוי9. כאן יש להניח את כפות הידיים


10. עיסוי לב11. משקיעים את עצם החזה
בעומק של כ-5 ס"מ, ומרפים:
כך מחקים את פעולת הלב


12. לאחר 15 עיסויים יש
להנשים שתי הנשמות


חילוף מחיים בהחייאת יחיד

אם יש עוד מחייה במקום האירוע, יפעיל הוא את מערכת שירותי החירום (אם לא הופעלה קודם), וימשיך להחיות את החולה כשהמחייה הראשון יתעייף. יש להחליף בין המחיים במהירות, כדי שלא לעכב את ההחייאה. חשוב לבדוק דופק ונשימה לפני שהמחייה השני מתחיל להחיות.


תוכן עניינים