הסרת קסדה

עובדי מפעלי תעשייה, רוכבי אופנוע וחיילי צה"ל חייבים בחבישת קסדה בכדי להגן על ראשם מפגיעה. הקסדה עשויה מחומר פלסטי קשיח. כדי שתגן כהלכה על הראש, יש להדק היטב את רצועות החיזוק. אולם, אם נפגע אדם, ויש להסיר הקסדה מראשו, יש לעשות זאת בזהירות רבה לבל יינזק הנפגע. יש לזכור כי הקסדה נועדה להגן על הגולגולת - היא אינה מהווה כל הגנה לצוואר. הסרה בלתי זהירה, תוך כיפוף הצוואר, עלולה לגרום נזק רב, לכן בבואך להסיר קסדה נהג על פי הכללים הבאים:

  1. במידה והנפגע בהכרה, הסבר לו כי אתה עומד להסיר קסדה וכי הינך מיומן בכך.

  2. הסרה זהירה ונכונה נעשית על ידי שני חובשים: העיקרון המנחה הוא שמירה על יישור הצוואר ומניעת כיפוף, לכן החובש האחד אוחז בידיו את הקסדה. האחיזה הטובה היא בשפה, בשוליים התחתונים של הקסדה. חובש שני מתיר את רצועות האחיזה.

האם הנפגע נושם? יש לשים לב לכך במשך כל פעולת ההסרה.

שני החובשים פועלים כעת בעת ובעונה אחת - האחד מושך בעדינות את הקסדה ורעהו דואג לכך שלא יהיה כל כיפוף של הראש, על ידי אחיזה איתנה - בידו האחת בלסת של הנפגע ובשנייה הוא אוחז את שקע העורף למניעת כיפוף.

החובש האוחז בקסדה, מותח אותה לצדדים, מגדיל את קוטרה כך שניתן יהא להסירה ללא לחץ. החלק התחתון של הקסדה, המגן על אזור הפנים והאף, הוא הראשון שיש להרימו ואז נחשף אזור זה.


בה בשעה ממשיך החובש השני לתמוך בעורפו של הנפגע, כשהוא מעלה את כף ידו התומכת בעורף בעקבות הקסדה המוסרת מהראש. אבל הסרת הקסדה אינה סוף פסוק, יש לשמור על ראש הנפגע שלא יישמט ולקבע את הצוואר בצווארון פילדלפיה, ואת הנפגע להשכיב על לוח גב, כמקובל.

רצוי לקחת את הקסדה לבית החולים, שם יראה אותה הרופא המקבל ויוכל להעריך את חומרת נסיבות המקרה.


תוכן עניינים